Securitatea fizica

Sistemul Securității Fizice reprezintă ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în scopul protejării bunurilor materiale si activelor financiare

Securitatea personalului

Sistemul Securității Personalului reprezintă ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații de interes pentru organizație (confidențiale și/sau clasificate).

Securitatea documentelor

Sistemul Securității Documentelor reprezintă ansamblul procedurilor, cerințelor și măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor de interes pentru organizație.

Pe acest planuri, specialiștii noștrii furnizează serviciide securitate pe următoarele direcții

Consultanta de securitate

  • Audit de securitate;
  • Soluții de securitate;
  • Selecție furnizori de securitate

Evaluare de risc la securitatea fizica

  • Elaborarea Raportului de analiza de risc de securitate al companiei dumneavoastră;