Echipa noastră este formată din specialiști cu o experiență de peste 17 ani în securitatea fizică și electronică, ce furnizează servicii de evaluare de risc la securitatea fizică și consultanță de securitate în scopul organizării și dimensionării soluțiilor de securitate pe principiul complementarității și concentricității, în funcție de specificațiile și complexitatea obiectivelor companiei dumneavoastră, la un nivel cât mai înalt al parametrilor de eficiență și de cost.

Obiect de activitate:

Evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică conform prevederilor legale, consultanță de securitate, în conformitate cu H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Instrucțiunile  MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților.

Siguranța companiei dumneavoastră se realizeaza prin efectuarea unei analize de risc la securitatea fizica, în baza careia se vor stabili cerintele, măsurile și mecanismele de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin tehnic, tehnologic si operațional.

Prin analiza de risc la securitatea fizică se determină în mod dinamic riscul, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
Scopul final este de a gasi un echilibru economic între impactul riscului asupra organizatiei si costurile realizarii mediului de securitate.

Analiza de risc efectuata in mod corespunzator creează și protejează valoarea organizatiei astfel:

• Furnizarea unui instrument de analiză pentru fundamentarea unor programe de control al riscului;
• Fundamentarea planului de continuitate a activității, prin identificarea riscurilor cu care se confruntă obiectivul și evidențiază riscurile critice pentru care urmează a se dezvolta măsuri de prevenire și diminuare a impactului;
• Identificarea, analiza, estimarea si tratarea riscurilor inacceptabile, care pot pune în pericol securitatea fizica a persoanelor, bunurilor si proceselor organizației;
• Îndeplinirea cerințelor legale(L.333/2003, HG 301/2012 si Instrucțiunile 9 ale MAI/2013.

În procesul de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica, se vor parcurge urmatoarele etape:

• definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitate fizică;
• stabilirea metodei și instrumentelor de lucru;
• identificarea tuturor surselor de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității;
• analiza riscurilor la securitatea fizică;
• estimarea riscurilor unității beneficiare;
• întocmirea raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.