Toate societatile comerciale trebuie sa detina o analiza de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc este obligatorie

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, obligatia efectuarii dosarul de analiza de risc o au urmatoarele unitati:

 • Societatile nationale si companiile
 • Regiile autonome
 • Organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu indiferent de forma de organizare, de natura capitalului social
 • Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social

Agenti economici vizati de analiza de risc

 • Casele de amanet
 • Casele de schimb valutar
 • Spatii comerciale
 • Salile destinate jocurilor de noroc
 • Casieriile furnizorilor de utilitati
 • Bancile si institutiile financiare nebancare
 • Biserici
 • Magazinele de arme si munitii
 • Cabinete medicale
 • Statiile de comercializare carburanti
 • Birouri
 • Institutii publice
 • Unitati de invatamant